תיאור

צופר נצנץ לעוצמה מתכווננת UL TFS-GEC3W

צופר/נצנץ משולב עם עוצמה מתכוננת והפעלה מאוחדת או נפרדת

צופר נצנץ משולב המשמש להתרעה במערכת גילוי אש, גילוי גז ומערכות ביטחון אחרות.
הצופר נועד להתקנה פנימית או חיצונית באמצעות אביזר נוסף וניתן להפעלה בעוצמות אור, סוגי צלילים ועוצמת צליל.