תיאור

הגלאי המשולב מדגם  TPH-442Aמתוצרת חברת טלפייר הנו גלאי כתובתי אנלוגי המאחד טכנולוגיות גילוי בשלושה מימדים – עשן , חום , וזמן – במוצר אחד.

הגלאי כולל מיקרו מעבד רב עוצמה המפקח על כל מכלולי הגלאי ומבצע עיבודי אותות מתקדמים המאפשרים יכולת גילוי אש מהירה ואמינה ללא השפעות סביבה ולכלוך.

הגלאי מכיל מנגנון פוטואלקטרי הכולל מבוך ומשדר ומקלט אינפרה- אדומים הפועלים במתואם לגילוי אור המוחזר מחלקיקי עשן במבוך.

בנוסף מכיל הגלאי חיישן חום למדידת טמפרטורת הסביבה.

הגלאי משתמש באלגוריתמים מתקדמים לניתוח הפרמטרים הפיזיקאליים של תוצרי האש (עשן וחום , ) משקלל את ערכיהם בציר הזמן ומשנה את רגישותו בהתאם. תהליך זה מפחית את ההסתברות לאזעקות שווא ללא הקטנת רגישות הגלאי .

ל-TPH-442A יש את היתרונות הבאים :

• הגלאי הינו “ירוק –” בנוי מחומרים ידידותיים לסביבה (ללא חומרים רדיו-אקטיביים .)

• הגלאי ניתן לכוון לאחת מתשע דרגות רגישות המהוות דרגות שונות ושילוב של חום ועשן .

• בקרה מדויקת של החיישנים וביצוע תהליך תיקון היסט (compensation Drift (כדי להתגבר על שנויים סביבתיים והצטברות אבק במבוך .

• תגובה לספקטרום רחב של תוצרי שריפה .

• תחום עבודה דינאמי רחב במיוחד המאפשר זמן עבודה ארוך ללא צורך בניקוי הגלאים .

• מעגל בדיקה ואבחון אינטגראלי בגלאי המאפשרים ביצוע תחזוקה בעלות נמוכה .

• כל מכלול מבוך הגלוי ניתן לפרוק והחלפה .

• הגלאי כולל נורית התראה הנראית מ-360 מעלות. הנורית מהבהבת בכל פניה של הרכזת אל הגלאי ודולקת באופן קבוע באזעקה . על גבי כיפת הגלאי מצויה תווית עגולה עם האותיות PH ) Heat / Photo (המציינת את סוג הגלאי ונראית למשתמש

הגלאי TPH-442A הוא גלאי כתובתי אנלוגי המיועד לעבודה עם רכזות אנלוגיות מתוצרת טלפייר  מסדרת ADR-3000.

אזהרה אין לחבר גלאים אלו לרכזות שאינן מתוצרת טלפייר.