מחירון מערכות אזעקה ריסקו לצרכן 2020

מק"ט: ריסקו לצרכן 2020 קטגוריה:
תיאור

תיאור

מחירון לצרכן 2020
מקט תיאור  מחיר מומלץ לצרכן
LightSYS
RM432PKD03ILA קיט לייטסיס 2 + לוח מקשים LCD כותב עברית  ₪                           834
RM432PKD13ILA קיט לייטסיס 2 + לוח מקשים מסך מגע לבן אלגנט  ₪                        1,034
RP512IP0000A כרטיס רשת מולטי סוקט  ₪                           620
RP432EW4000B מרחיב אלחוטי 32 אזורים  ₪                           412
RW132EWR400B מגבר טווח אלחוטי חד כיווני  ₪                           448
RP432EZ8000C הרחבה 8 אזורים לייטסיס  ₪                           318
RW132G30000A מודול סלולרי  3G  ₪                           990
RCGSMANT100A אנטנה חיצונית + 3 מטר כבל לייטסיס  ₪                           104
RP512ECOB00A מתאם התקנת מודול סלולארי מחוץ לבקרה על גבי הבס  ₪                           280
RP432M00000E מעגל ראשי לייטסיס  ₪                           410
RP432MNP000E מעגל ראשי לייטסיס ללא חייגן טלפון  ₪                           396
RP432KP0000A לוח מקשים כותב עברית  ₪                           380
RPKEL0WT000A לוח מקשים מסך מגע דגם אלגנט צבע לבן  ₪                           620
RPKEL0B0000A לוח מקשים מסך מגע דגם אלגנט צבע שחור  ₪                           620
RPKELPWT000A לוח מקשים מסך מגע דגם אלגנט צבע לבן תג קירבה  ₪                           696
RPKELPB0000A לוח מקשים מסך מגע דגם אלגנט צבע שחור תג קירבה  ₪                           696
RP432KP0200C לוח מקשים כותב עברית דגם פנדה  ₪                           550
RP432KPP200B לוח מקשים כולל תג קירבה פנדה  ₪                           670
RAKELFLUSH0A קופסת השקעה תחת הטיח ללוח מקשים אלגנט  ₪                           196
RW132KL2P00H לוח מקשים אלחוטי דו כיווני לבן, פנימי  ₪                           524
RP200KT0000A תג קירבה עבור לייטסיס (10 יח’)  ₪                           264
RP128EZB000B הרחבה 32 אזורים בס  ₪                           704
RP128EZ0100A הרחבה אזורים אחד בס  ₪                           104
RP432EV0001C חייגן הודעות  ₪                           456
RW132EVL000A רמקול שמיעה ודיבור לייטסיס  ₪                           250
RP296E04000A כרטיס 4 מוצאים (ממסרים)  ₪                           296
RP296E08000A כרטיס 8 מוצאים (טרנזיסטורים)  ₪                           224
RP128PSPSEUA ספק כח 2 + 3A ממסרים + קופסת פח + יציאה לצופר  ₪                           750
RW132EUSB00A מתאם למחשב  USB  ₪                           498
RW132CB0000A מתאם למחשב  COM  ₪                           240
ProSYS Plus
RP512M00000A פרוסיס פלוס כרטיס ראשי  ₪                           800
RP512BM2100A קופסת פח + ספק כח  4A  ₪                           475
RP512IP0000A כרטיס רשת מולטי סוקט  ₪                           620
RP512MD2400A חייגן PSTN לפרוסיס פלוס  ₪                           340
RP512G30000A מודול סלולרי  3G  ₪                           990
RP512P200ILA רכזת תקן 1337 , לוח מקשים ושנאי + מודול סלולרי  3G  ₪                        5,564
RP512EZ1600A מרחיב 16 אזורים  ₪                           512
RP432EZ8000C מרחיב 8 אזורים  ₪                           318
RP128EZB000B הרחבה 32 אזורים בס  ₪                           704
RP128EZ0100A הרחבה אזורים אחד בס  ₪                           104
KTRP512P200ILA קיט קופסא בלבד ומנעול לרכזת פרוסיס פלוס 1337  ₪                        2,144
  מערכות אלחוטיות  דו כיוונית אג’יליטי
RM132A4010C0E קיט Agility4 : כרטיס רשת, חייגן  , לוח מקשים אלחוטי  למשתמש ולתכנות המערכת  ₪                        1,998
RM132A4010D0E קיט Agility4 : מודם סלולארי 3G , לוח מקשים אלחוטי
למשתמש ולתכנות המערכת
 ₪                        2,500
RW132V430C0E רכזת אג’יליטי 4 חייגן וכרטיס רשת  IP  ₪                        1,428
RW132V4D0C0E רכזת אג’יליטי 4, מודם סלולארי 3G  ₪                        1,632
RW332KPP400A לוח מקשים אלחוטי לאג’יליטי מסוג פנדה, למשתמש  ולתכנות המערכת (כולל קורא קירבה)  ₪                           970
RA332KPFM00A קופסת השקעה קיבורד פנדה אלחוטי  ₪                           130
RWX95CMP400C גלאי מצלמה אלחוטי Pet דו כיווני  – PIRCam
לאג’יליטי בלבד (התקנה פנימית)
 ₪                           660
RW132I04000H מרחיב 4 אזורים קוויים ו 4- יציאות ממסרים  ₪                        1,030
RWX332KF400A שלט אלחוטי דו כיווני מסוג פנדה – לאג’יליטי בלבד  ₪                           192
RWX350D0400A גלאי חיצוני ביונד אלחוטי 2 טכנ’, אנטי מסק, טווח 12 מ’  ₪                        1,081
RWX350DC400A גלאי חיצוני ביונד אלחוטי 2 טכנ’, אנטי מסק לטווח 12 מ’,
מצלמה, (לאג’יליטי בלבד)
 ₪                        1,450
RA350SSLR00A זרוע לגלאי ביונד חיצוני 180° כולל תא סולארי  ₪                           420
RA350S00000B זרוע לגלאי ביונד חיצוני 180  ₪                             72
RISCO NVR– ללא דיסק קשיח
RVNVR040020A מערכת הקלטה דיגיטלית 4 ערוצים  ₪                           700
RVNVR04002PA מערכת הקלטה דיגיטלית 4 ערוצים +  POE  ₪                        1,000
RVNVR080020A מערכת הקלטה דיגיטלית 8 ערוצים +  POE  ₪                        1,200
RVNVR160020A מערכת הקלטה דיגיטלית 16 ערוצים  ₪                           855
מצלמות
RVCM61H0300A מצלמת רשת 1.3MP , אלחוטית, ממונעת,  Pan/ Tilt  ₪                           760
RVCM11W0000B מצלמת רשת 1.3MP , אלחוטית, מיקרופון, רמקול  P2P  ₪                           450
RVCM32W0200A מצלמת רשת 1.3MP , דום אינפרא, אלחוטית  P2P  ₪                           450
RVCM52W0100B מצלמת רשת 1.3MP , צינור אינפרא, אלחוטית  P2P  ₪                           450
RVCM11P0900A מצלמת רשת 1.3MP , חיבור POE, מיקרופון, רמקול P2P  ₪                           450
RVCM32P1000A מצלמת רשת 2.0MP , דום אינפרא, חיבור  POE  ₪                           680
RVCM52P1100A מצלמת רשת 2.0MP , צינור אינפרא, חיבור  POE  ₪                           800
RVCM72P1200B מצלמת רשת 2.0MP , כיפה אינפרא, חיבור POE  ₪                           800
RVCM52P1300A מצלמת רשת 2.0MP , צינור אינפרא, עדשה
משתנה 2.8-12 מ”מ חיבור POE
 ₪                        1,070
RVLC1000000A רישיון למצלמת ONVIF (שלא משווקת ע”י ריסקו)  ₪                           250
Smart Home
RH250A013ILA קיט: GATEWAY+ מפסק אלחוטי כפול לשליטה
בתאורה + מפסק אלחוטי לשליטה בתריס חשמלי
 ₪                        2,000
RH250G000ILA נתב רשת בית חכם  ₪                        1,000
1RPZWVR916IL מפסק אלחוטי לשליטה בתאורה  ₪                           450
1RPZWVS916IL מפסק אלחוטי לשליטה בתריס חשמלי  ₪                           450
ספקים
RM128EPSILPRO ספק כח + שנאי 3A ללא מארז  ₪                           622
RP128PSPSEUA ספק כח 2 + 3A ממסרים + קופסת פח + יציאה לצופר (מזווד)  ₪                           750
RP128EPS000A ספק כח 2 + 3A ממסרים + יציאה לצופר  ₪                           535
1ACA0013 ספק כוח 4A לליטסיס ופרוסיס פלוס
(מיועד לחיבור ללוח הראשי בלבד)
 ₪                           264
מארזים לספקים + מרחיבים
RP128B21000A מארז לפרוסיס כולל טמפר  ₪                           240
RP128B50000A מארז לכרטיס הרחבה פלסטיק לבן  ₪                           136
RP432B00000B קופסאת פוליקרבונט למערכת לייטסיס  ₪                           100
RP432TMPCOBA טמפר למיגון קופסא  ₪                             96
גלאים חיצוניים
RK107DTB000A גלאי וילון חיצוני אנטי מסק, בס  ₪                           450
RM350ASW000A גלאיחיצוני ביונד 2 טכנ’ + אנטי מסק לטווח
15 מ’ + זרוע 18
 ₪                           640
RK315DT0000C גלאיחיצוני 2 טכנ’ + אנטי מסק לטווח 15 מ’  ₪                           940
RA300B00000A מתאם לחיבור גלאי וילון (90° )  ₪                             78
RA300C00000A מתאם פלסטי לצנרת חשמל  ₪                             44
RA300P00000A מתאם פלדה להתקנה על צינור  ₪                           190
RA300SC0000A מתאם ברזל לצנרת חשמל  ₪                             78
גלאי תקרה
RK150DTG300C גלאי  תקרתי 2 טכנולוגיות + אנטי מסק  Grade 3  ₪                           310
RK150DTGL00B גלאי תקרתי 2 טכנולוגיות  ₪                           274
RK2000DPC00B גלאי תקרתי  ₪                           190
RK200DTG300D גלאי תקרתי עד גובה התקנה 8.6 מ’ + אנטי מסק  Grade 3  ₪                           940
גלאי נפח פנימיים
RK325DT0000D גלאי פנימי 2 טכנו’ + אנטי מאסק לטווח 25 מ’ ג. התקנה 3.7 מ’  ₪                           940
RK515DTG300B גלאי 2 טכנולוגיות+אנטי מסק 15 מ’ Grade 3  ₪                           354
RK515DTGL00B גלאי 2 טכנולוגיות 15 מ’  ₪                           236
RK500Q0G300A גלאי 2 סנסורים QUAD + אנטי מסק  Grade 3  ₪                           250
RK800Q0G300B גלאי 2 סנסורים QUAD + אנטי מסק Grade 3  ₪                           250
RK800QS0000A גלאי משולב 2 גלאים וילון ונפח+אנטי מסק  Grade 3  ₪                           360
RK800Q00000C גלאי 2 סנסורים 15 מ’  ₪                           180
RA900000000A מתאם לחיבור תיקרתי לגלאי iWISE  ₪                             18
RA910000000A מתאם לחיבור לקיר לגלאי iWISE  ₪                             18
RK210PR0000A גלאי נפח PIR Comet  ₪                             58
RK210PT0000A גלאי נפח PIR  Comet  מתעלם מחיות עד 20 ק”ג  ₪                             64
גלאי זעזועים
RG71FM0G300B גלאי שבר זכוכית מטר עם התקן תחת הטיח  ₪                           190
RG65 בודק לגלאי שבר זכוכית  ₪                           602
RK66S000000B גלאי ססמי /מכלול הגנה לכספת  ₪                           760
RK600S00000B גלאי זעזועים דיגיטלי  ₪                           130
RK601SM0000B גלאי זעזועים דיגיטלי + מגנט  ₪                           146
RK601SMG300A גלאי זעזועים דיגיטלי + מגנט  G3  ₪                           190
RK6F0000000A גלאי הצפה קווי  ₪                           216
גלאי BUS
RK515DTBG30A גלאי 2 טכנולוגיות + אנטי מסק 15 מ’ Grade 3  ₪                           354
גלאי  2 טכנולוגיות 15 מ’  ₪                           236
RK500QBG300A גלאי 2 סנסורים QUAD + אנטי מסק  Grade 3  ₪                           250
RK800Q0B000B   גלאי QUAD אנטי מסק על הבס (בתקשורת) 15 מ׳  ₪                           240
RK200DTG300D גלאי תקרתי עד גובה התקנה 8.6 מ’+אנטי מסק  Grade 3  ₪                           940
RK315DT0000C גלאי חיצוני 2 טכנ’+אנטי מסק לטווח 15 מ’  ₪                           940
RK325DT0000D גלאי פנימי 2 טכנו’ + אנטי מאסק לטווח 25 מ’ ג. התקנה 3.7 מ’  ₪                           940
RK66S000000B גלאי ססמי /מכלול הגנה לכספת  ₪                           760
גלאי לפתיחת דלתות
RK700PRPW00A גלאי פתיחת דלת פלוס  ₪                           641
גלאי סורג
RWT74000000H גלאי סורג אלחוטי 30 ס”מ (מפתח 10 מטר)  ₪                           800
גלאים  אלחוטיים חד כיוונים
RWT312PR400B גלאי נפח חיצוני אלחוטי ללא זרוע  ₪                           860
RA300S00000A זרוע 45° לגלאי נפח חיצוני  ₪                             78
RWT6FW43300A גלאי הצפה אלחוטי  ₪                           352
RWT62W43300B גלאי זעזועים אלחוטי + מגנט  ₪                           336
RWT6SW43300B גלאי זעזועים אלחוטי  ₪                           336
RWT6G043300C גלאי שבר זכוכית אלחוטי  ₪                           426
RWT72M43300E מגנט אלחוטי  ₪                           226
 גלאי וילון אלחוטיים דו כיוונים
RWX107DT400A  אלחוטי דו כיווני חיצוני, 2 טכנולוגיות, אנטי מאסק  ₪                           580
RWX350D0400A גלאי חיצוני ביונד אלחוטי 2 טכנ’, אנטי מסק, טווח 12 מ’,
זרוע 180° (מתאים ללייטסיס גרסא 5 ומעלה)
 ₪                        1,081
RA350SSLR00A זרוע לגלאי ביונד חיצוני 180° כולל תא סולארי  ₪                           420
RA350S00000B זרוע לגלאי ביונד חיצוני 180°  ₪                             72
RWX10640000A גלאי וילון  אלחוטי דו כיווני פנימי  ₪                           288
גלאי נפח
 אלחוטי פנימי מתעלם מחיות, דו כיווני  iWave  ₪                           306
RWX96043300A גלאי נפח אלחוטי פנימי דו כיווני  Picolo  ₪                           288
RWX35S00400C גלאי עשן /חום אלחוטי דו כיווני –  New design  ₪                           498
RWX73M43300C מגנט אלחוטי דו כיווני  ₪                           242
RWX73F43300B מגנט אלחוטי דו כיווני מתקדם  ₪                           298
אביזרים
RW132KL2P00H לוח מקשים אלחוטי דו כיווני לבן, פנימי  ₪                           524
RP200KT0000A  תגי פרוקסימיטי 13.5  ₪                           264
RW132KF2000H שלט 8 לחצנים קוד מתחלף דו כיווני 433  ₪                           350
RWX332KF400A שלט אלחוטי דו כיווני מסוג פנדה  ₪                           192
RWT50EUV2 לחצן זעיר אלחוטי  ₪                           224
RW132KF1400A שלט 4 לחצנים  ₪                           190
RWT52P43300A שלט מצוקה 2 לחצנים  ₪                           224
RWT51P40000A שעון מצוקה  ₪                           242
צופרים אלחוטיים
RWS42043300B צופר פנימי אלחוטי 433  ₪                           600
RWS401B4000B צופר חיצוני אלחוטי כחול  LUMIN 8 ,433  ₪                           600
צופרים
RS200WAP000B צופר חיצוני עם נצנץ+מוגן קצף (יש להוסיף מצבר 12V 2.2AM )  ₪                           600
RS200WA0000B צופר חיצוני עם נצנץ (יש להוסיף מצבר 12V 2.2AM )  ₪                           540
RS401200000A צופר חיצוני+תאורת כתובת  ₪                           500
RS402BL0000A צופר חיצוני+ תאורה ואפשרות להוספת לוגו  ₪                           500
RS300IS4000A סירנה פנימית  Dba 109  ₪                           102
חוות דעת (0)

חוות דעת

אין עדיין חוות דעת.

היה הראשון לכתוב סקירה “מחירון מערכות אזעקה ריסקו לצרכן 2020”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *