Showing all 10 results

הצג סרגל צדדי
קטגוריות מוצרים
סנן לפי מחיר

מצלמת רשת 2MP כיפה , עדשה קבועה 2.8 מ”מ, טווח ראית לילה 30 מטר

499.00 435.00

מצלמת רשת 2MP כיפה, עדשה קבועה 2.8 מ”מ, טווח ראית לילה 10 מטר

299.00 255.00

מצלמת רשת 4MP כיפה , עדשה קבועה 2.8 מ”מ, טווח ראית לילה 30 מטר

499.00 355.00

מצלמת רשת 4MP צינור, HILook , טווח ראית לילה 30 מטר 2.8-12MM

799.00 622.00

מצלמת רשת 4MP צינור, עדשה קבועה 4 מ”מ, טווח ראית לילה 30 מטר

444.00 365.00

מצלמת רשת 5MP כיפה, עדשה קבועה 2.8 מ”מ, טווח ראית לילה 30 מטר

555.00 515.00

מצלמת רשת 5MP כיפה, עדשה קבועה 2.8 מ”מ, טווח ראית לילה 30 מטר

499.00 399.00

מצלמת רשת 5MP צינור, עדשה 2.8-12mm טווח ראית לילה 40 מטר

999.00 822.00

מצלמת רשת 5MP צינור, עדשה קבועה 2.8 מ”מ, טווח ראית לילה 30 מטר

599.00 410.00

מצלמת רשת 5MP צינור, עדשה קבועה 4 מ”מ, טווח ראית לילה 30 מטר

555.00 499.00