Showing 1–12 of 55 results

גלאים ולחצנים אזוריים טלפייר (14)

גלאים ולחצנים כתובתיים טלפייר (10)

רכזות אזוריות טלפייר (10)

רכזות כתובתיות טלפייר אנלוגיות (21)

ADR-3000S/2 רכזת גילוי אש כתובתית אנלוגית מסדרת 3000 – שליטה של עד 254 התקנים לרכזת בודדת

10500
תיאור ADR-SAVER רכזת גילוי אש כתובתית אנלוגית מסדרת 3000 – שליטה של עד254 התקנים לרכזת בודדת הורד ברושור קובץ REVIT

ADR-3000S/3 רכזת גילוי אש כתובתית אנלוגית מסדרת 3000 – שליטה של עד 381התקנים לרכזת בודדת

14000
תיאור ADR-SAVER רכזת גילוי אש כתובתית אנלוגית מסדרת 3000 – שליטה של עד254 התקנים לרכזת בודדת הורד ברושור קובץ REVIT

ADR-3000S/3 רכזת גילוי אש כתובתית אנלוגית מסדרת 3000 – שליטה של עד 508 התקנים לרכזת בודדת

15800
תיאור ADR-SAVER רכזת גילוי אש כתובתית אנלוגית מסדרת 3000 – שליטה של עד254 התקנים לרכזת בודדת הורד ברושור קובץ REVIT

ADR-SAVER רכזת גילוי אש כתובתית אנלוגית מסדרת 3000 – שליטה של עד 127התקנים לרכזת בודדת

8000
תיאור חוות דעת (0) תיאור ADR-SAVER רכזת גילוי אש כתובתית אנלוגית מסדרת 3000 – שליטה של עד 127 התקנים לרכזת

TFH-280A גלאי חום כתובתי

300
תיאור TFH-280A גלאי חום כתובתי גלאי החום מתוצרת טלפייר הינו גלאי כתובתי המאפשר עבודה בשני אופנים – אזעקת אש בטמפרטורה

TFH-280A גלאי חום כתובתי טלפייר

650
TFH-280A גלאי חום כתובתי גלאי החום מתוצרת טלפייר הינו גלאי כתובתי המאפשר עבודה בשני אופנים – אזעקת אש בטמפרטורה קבועה

TFO-480A גלאי עשן פוטואלקטרי כתובתי

250
TFO-480A גלאי עשן פוטואלקטרי כתובתי גלאי העשן הפוטואלקטרי מתוצרת טלפייר הינו בעל חיישן ייחודי ורגיש המיועד לחוש עשן ממקורות בעירה

TPB-800ASR- לחצן ניפוץ כתובתי להתרעת אש טלפייר

290
TPB-800ASR- לחצן ניפוץ כתובתי להתרעת אש הורד ספרות טכנית TPB-800ASR הלחצן האדום משמש להפעלת אזעקת אש ידנית. המעגל האלקטרוני כולל

TPB-800ASY- לחצן ניפוץ כתובתי צהוב

290
TPB-800ASY- לחצן ניפוץ כתובתי להפעלת כיבוי אש הורד ספרות טכנית TPB-800ASY לחצן זה מיועד להפעלה ידנית של מיכלי הכיבוי במבנה.

TPH-482A גלאי כתובתי משולב עשן וחום

325
TPH-482A גלאי כתובתי משולב עשן וחום גלאי חכם המשלב טכנולוגיות גילוי אש בשלושה מימדים: עשן, חום וזמן הורד ברושור קובץ