מסך IP TADOR NX-770 גודל מסך 7″

 1,250.00
מאפשר חיוג לשלוחה או חיוג אייפי ישיר, אפשרות לשיחה באפליקציה. תומך מטח – 12Vdc ,POE IP-800-1P

מערכת IP TADOR משלב מצלמה 2 לחצנים POE צבע כסוף IP-900-2P

 2,400.00
מאפשר חיוג לשלוחה או חיוג אייפי ישיר, אפשרות לשיחה באפליקציה. תומך מטח – 12Vdc ,POE IP-800-1P

מערכת IP TADOR משלב מצלמה 4 לחצנים POE צבע כסוף IP-900-4P

 2,600.00
מאפשר חיוג לשלוחה או חיוג אייפי ישיר, אפשרות לשיחה באפליקציה. תומך מטח – 12Vdc ,POE IP-800-1P

מערכת IP TADOR משולב מצלמה צג קירבה POE צבע כסוף IP-900-1P-ID

 2,170.00
מאפשר חיוג לשלוחה או חיוג אייפי ישיר, אפשרות לשיחה באפליקציה. תומך מטח – 12Vdc ,POE IP-800-1P

מערכת IP TADOR משלב מצלמה לחצן POE צבע כסוף IP-900-1P

 2,020.00
מאפשר חיוג לשלוחה או חיוג אייפי ישיר, אפשרות לשיחה באפליקציה. תומך מטח – 12Vdc ,POE IP-800-1P

מערכת IP-SIP המשלבת ארבעה לחצני קריאה, וקודן לפתיחת הדלת תדאור TADOR IP-800-4P

 2,870.00
מאפשר חיוג לשלוחה או חיוג אייפי ישיר, אפשרות לשיחה באפליקציה. תומך מטח – 12Vdc ,POE IP-800-1P

מערכת IP-SIP המשלבת לחצן קריאה, וקודן לפתיחת הדלת, מתאים לכל מרכזיות IP, חיוג IP ישיר, IP-800-1P

 2,350.00
מאפשר חיוג לשלוחה או חיוג אייפי ישיר, אפשרות לשיחה באפליקציה. תומך מטח – 12Vdc ,POE IP-800-1P