Showing all 3 results

מערכת אזעקה עם תו תקן PIMA FORCE 1337

3950
FORCE 1337 מערכת אזעקה עם תו תקן   מערכת מקצועית לגילוי פריצה בעלת תו תקן ישראלי של מכון התקנים (ת”י 1337

מרחיב 32 אזורים עצמאי PIMA ZEP332

2250
מרחיב 32 אזורים עצמאי מגיע עם ספק מטען 4.2 אמפר וחיוויי תקלות מזווד בקופאת תקן עם